Distribució

DISTRIBUCIONS: Les cuines es poden claassificar segons el tipus de distribució. L’espai disponible, la ubicació de les instal·lacions (tomes d’aigua, desguassos, sortida de fums) i els elements arquitectònics (portes, finestres, pilars) ens determinaran quina distribució es la millor en cada cas.

linial DISTRIBUCIÓ EN LÍNIA: Solució molt utilitzada en cuines llargues i estretes, el parament es situa davant d’una paret, repartint bé les zones de treball i aprofitant al màxim els mobles. Al frontal es pot col·locar una petita barra auxiliar o una taula abatible.

 

 

 

parallelDISTRIBUCIÓ EN PARAL·LEL: Ideal per a cuines no molt amples, el parament es disposa al llarg de dues parets enfrontades, destinant una paret a zona de treball i l’altra amb mobles columna per a rebost, neveres, forns i petits electrodomèstics, distribució molt pràctica ja que evitem els racons i tot queda molt a mà.

 

 

 

en-lDISTRIBUCIÓ EN L: Possiblement la distribució més utilitzada en cuines tancades, el mobiliari es disposa de forma contínua en dues parets, deixant una paret lliure per la taula, normalment aquesta distribució destaca per tenir molt taulell de treball.

 

 

 

 

 

en-uDISTRIBUCIÓ EN U: Ideal per a pisos amb pocs metres, en aquest tipus de cuina es busca el màxim aprofitament en detriment d’un espai per la taula, moltes vegades aquests cuines han d’encabir un espai per la rentadora, l’assecadora, un escombrer…  Destaquen per una gran capacitat d’enmagatzemament i de superfície de treball.

 

 

 

 

 

 

peninsulaDISTRIBUCIÓ EN PENINSULA: Aquestes cuines s’obren a un espai comú (cuina, menjador i estar) ideal perquè els espais petits siguin més grans i agradables, la península es l’element de transició, fa la funció de separador i de taulell auxiliar, servint també com a barra d’ús per a menjars informals amb tamborets.

 

 

 

 

 

amb-illaDISTRIBUCIÓ AMB ILLA: Sens dubte la solució més atractiva, ideal per a espais grans, on la cuina i el menjador son una sola peça. Aquestes cuines ens donen el plaer de compartir l’espai amb tota la família o els amics, fent ua estança de treball oberta, agradable i distesa.